Pituus, leveys ja korkeus

Keskiakseliperävaunuyhdistelmä voi olla enintään 18,75 metriä, josta kuormatilojen ulkopituuksien summa enintään 15,65 metriä ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän enintään 16,40 metriä;

Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka leveys on enintään 2,60 metriä.

Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka korkeus on enintään 4,20 metriä.

 

Kokonaismassojen enimmäisarvot

O1–O2-luokan ajoneuvo (henkilöauton perävaunu) on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tai matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo. Henkilöauton perävaunut jaetaan kokonaismassan perusteella seuraaviin luokkiin:

O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) «kokonaismassa» on enintään 750 kg;

O2-luokan ajoneuvon «kokonaismassa» on suurempi kuin 750 kg mutta enintään 3500 kg.

 

Jarrut

Perävaunut jaetaan jarrujen perusteella seuraaviin luokkiin:

perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg, luetaan O1-luokkaan (kevyt perävaunu) ei ole jarrut pakolliset;

perävaunu, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 750 kg mutta enintään 3500 kg, luetaan O2-luokkaan on jarrut pakolliset; ns. “lukkiutumattomat” jarrut.

 

Aisapaino

Sääntönä on noin 10% perävaunun painosta. Yleensä noin 30-100kg.

Jarruttomilla perävaunuilla vähempi kuin 5% perävaunun kokonaispainosta.

Väärä aisapaino heikentää ajo-ominaisuuksia ja on vaarallinen liikenteessä.

Kaikki Bestnet Oy:n valmistamat perävaunut on tyyppikatsastettu.

 

Ajokortti

SIMERKKEJÄ B- JA BE-LUOKAN AJONEUVOYHDISTELMISTÄ

B-LUOKAN AJOKORTTI:

B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeitaan 3500 + 750 = 4250 kg.

B-luokatn ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. Tällöin on voimassa seuraavat rajoitukset:

yhdistelmän kokonaismassa voi olla enintään 3500 kg

perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa.

BE-LUOKAN AJOKORTTI:

Kaikki ne tapaukset, joissa perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan.

Kaikki ne tapaukset, joissa perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3500 kg.

HUOM: B-luokan vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kg

Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat rajoittaa sallittuja enimmäismassoja.

Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen.

Leveys saa olla vetoauton leveydestä riippumatta enintään 2,6 m.

 

Perävaunun vetämiseen tarkoitetuissa tietyissä automalleissa tulee olla taustapeili korin kummallakin puolella. Taustapeilit (tarvittaessa erilliset sisäpeilit) tulee olla säädetty siten, että kuljettaja voi nähdä auton ja perävaunun sivuille ja seurata takaa tulevaa liikkennettä. Tarkista!

Nopeusmääräykset

Perävaunun rekisteriotteeseen merkittyä enimmäisnopeutta ei saa ylittää. Jos rekisteriotteessa ei ole merkintää – seurataan liikennemerkkejä ja muita liikenteen ohjausvälineitä.

O1 luokkaan rekisteröidyt perävaunut nopeusrajoitus 100 km / tunnissa. O2 Luokkaan rekisteröidyt vaunut nopeusrajoitus 80 km / tunnissa.

 

Katsastus

Rekisteröintikatsastuksessa ei tarvitse esittää tyyppikatsastettuun malliin kuuluvaa perävaunua, jos kokonaismassa ei ylitä 750kg.

Muut kokonaismassaltaan enintään 750 kg - 3500 kg perävaunut on katsastettava käyttönottovuodesta laskien joka toinen vuosi.

 

Rekisteröinti

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että perävaunun omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys ja perävaunulle on otettu jatkuva liikennevakutuus. Mikäli perävaunun rekisteriin merkittäväksi omistajaksi tulee joku muu kuin sen valmistaja, tulee perävaunun omistuksesta esittää luovutustodistus.

Jos perävaunun rekisteröintiasiat sekä rekisterikilpien ja rekisteriotteen vastaanottamisen hoitaa joku muu kuin rekisteriin merkittävän perävaunun omistaja, tulee kyseisellä henkilöllä olla rekisteröintiä varten valtakirja.

Katso lisätietoja: www.trafi.fi