Betanet-perävaunuja koskee valmistusvirheiden osalta Euroopan unionin kuluttajasuojadirektiiveistä johtuva kahden vuoden reklamointioikeus ostopäivästä alkaen. Lisäksi voidaan soveltaa kansallisia
kuluttajaoikeuksia. Saadaksesi lisää tietoa kansallisista vaatimuksista ota yhteyttä oman alueesi kuluttajasuojaviranomaiseen.


Jos olet havainnut vian
Vian ilmettyä lopeta perävaunun käyttö mahdollisimman pian välttääksesi vian paheneminen!
Jätä vikaa koskeva reklamaatio perävaunun myyneelle kauppiaalle mahdollisimman pian! Liitä
ongelman kuvaukseen kuvia viasta ja perävaunun oston todistava asiakirja.
Valmistusvikoina ei pidetä vaurioita tai muita ilmiöitä, jotka johtuvat:

  • Käyttöohjeisiin sisältyvän tiedon laiminlyönnistä.
  • Perävaunun käytöstä muuhun kuin määrätarkoitukseen tai huolimattomasti.
  • Tieliikennesääntöjen laiminlyönnistä.
  • Perävaunun luvattomasta muuttamisesta.
  • Perävaunun normaalista kulumisesta/vanhenemisesta.
  • Käytöstä tai säilytyksestä korrodoivassa ympäristössä.
  • Perävaunua käytettäessä syntyneistä mekaanisista vaurioista

Reklamaatiot käsitellään yhteistyössä perävaunun valmistajan edustajan kanssa. Oma-aloitteisesti hoidettuja vikojen korjauskuluja valmistaja ei korvaa.